Blåbær og sundhed - Er blåbær "kilden til alt godt"? – Københavns Universitet

Food of Life > Vidensbanken > B - Vidensbanken > Blåbær og sundhed

04. april 2013

Blåbær og sundhed - Er blåbær "kilden til alt godt"?

Sunde bær

Der er jævnlig mode i bestemte fødevarer, der indeholder "kilden til alt godt", og blåbærrene er nu for tiden et af vidundermidlerne. Med blåbær kan der måske være lidt om det.

Det store problem med mange af myterne om de sundhedsfremmende fødevarer, er vanskelighederne med at eftervise en virkning på sundheden. Mange forskere er faktisk ikke klar over, hvad der skal til, for at man kan sige med god sikkerhed, at der er en forebyggende virkning af f. eks. blåbær.

Det gør det jo ikke lettere for almindelige mennesker at forstå, hvad der er op og ned, når de så hører forskellige budskaber i medierne.

Det helt afgørende er, om der er gennemført gode lodtrækningsundersøgelser med frivillige forsøgspersoner og med målinger, der betyder noget for sundhed og sygdom. Der er ikke så mange steder, hvor de undersøgelser kan laves ordentligt, og de er også dyre at udføre. Derfor mangler der ofte det, der skal til for at udtale sig sikkert.

Det er altså ikke nok at måle vitaminer eller antioxidanter i maden. Det kan man ikke bruge til at sige, om det er sundt.

Forbedret nattesyn hos piloter?

Og så til blåbærrene: Der har knyttet sig myter til virkningen af blåbær i de sidste 60 år eller mere.

De første historier handlede om piloter og nattesyn og går på, at en del flyvere brugte blåbær under anden verdenskrig til at fremme deres syn, når de havde mange natlige recognoceringer. Der har siden været skrevet meget om det, og hurtigt bliver den slags netop til myter, hvor alle citerer hinanden, mens der mangler reelle undersøgelser.

Ifølge myten skulle virkningen knytte sig til de blårøde farvestoffer, de såkaldte anthocyaniner. Jeg har selv forsket i dem, og de optages næsten ikke fra tarmen, og der er stort set ikke noget at finde i blodet. I de sidste år er der imidlertid kommet data frem, der tyder på, myten alligevel kan have noget på sig.

I en lodtrækningsundersøgelse er der vist forbedret nattesyn hos personer, der fik blåbærfarve skjult i tabletter i forhold til personer, der fik "snydetabletter". Undersøgelsen havde kun 60 deltagere og bør derfor gentages.

Herudover er det vist i forsøg med svin, at stofferne ophobes i hjernen og i andre væv, selvom det ikke findes i blodet.

Så det kan alligevel godt være, der er noget om snakken, men jeg vil se endnu en god lodtrækningsundersøgelse, før jeg vil sige, det er helt sikkert, blåbær forbedrer synet. Vi mangler også en forklaring på hvorfor, men det er selvfølgelig ikke afgørende, bare det virker.

Andre nyere myter knytter sig til opmærksomhed og andre hjernefunktioner, og det er selvfølgelig også interessant, i lyset af at stofferne når hjernen.

Antioxidanter i blåbær

En anden myte knytter sig til antioxidanterne i blåbær. Indholdet er højt, og sammensætningen er lidt anderledes end i f.eks. æbler eller vindruer, så alt efter hvordan det måles, kan man sige, det ene eller det anden er det bedste. Problemet er bare, måling af antioxidanter i maden ikke har noget med sundhed at gøre. Der mangler lodtrækningsundersøgelser, der viser en sammenhæng mellem virkningen af antioxidanter

og forebyggelse, så det med antioxidanterne og sundhed er en mega-myte.

Nogle af antioxidanterne kan måske godt være sunde alligevel, ikke fordi de er antioxidanter, men fordi de har andre virkninger i kroppen.

Forskningen i den gruppe antioxidanter, der hedder polyfenoler, og som der er meget af i blåbær, har været intensiv de sidste 40 år. Igen er der faktisk ny forskning, der peger på positive effekter af nogle af disse stoffer, bl.a. på blodtrykket, men der mangler meget endnu, før vi kan sige, at netop blåbærrene har en særlig virkning. Igen er det mangelen på gode lodtrækningsundersøgelser, der forhindrer et klart svar.

Så alt i alt er blåbærhistorien båret frem af myter, men nyere forskningsresultater har faktisk underbygget dele af dem, så hvis der kom en rigtig god undersøgelse mere, der viste en klar virkning, kan det ende med at vise sig, der faktisk var noget om snakken.

Og blåbær smager jo dejligt. De tæller også med i de 6 om dagen, og her er det sikkert, der er en sundhedsgevinst!

Professor Lars Ove Dragsted, LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

(Publiceret på dr.dk/sundhed)