Ændringer i skeletmuskulatur og fedtvæv – Københavns Universitet

OPUS > Forskning > Butiksprojektet > Skeletmuskulatur og fe...

Ændringer i skeletmuskulatur og fedtvæv

Dette understudie, har til formål at afdække molekylære ændringer i skeletmuskulaturen og fedtvæv, hos de personer der deltager i SHOPUS. Det undersøges bl.a. hvilke effekter, Ny nordisk hverdagsmad og Gennemsnitlig dansk mad har på sundhedsparameter, såsom insulinfølsomhed, fedtforbrændingsevne og fedtsammensætningen i blodet. Dette gøres på baggrund af de fedt- og muskelbiopsier, blodprøver, konditionstests og spørgeskemaer om fysisk aktivitetsniveau, der bliver foretaget i SHOPUS.

Det er særligt vigtigt, at undersøge kosttypernes effekt på insulinfølsomhed, da nedsat insulinfølsomhed menes, at være den grundlæggende årsag til bl.a. type-2-diabetes, forhøjet kolesterol i blodet, abdominal fedme og forhøjet blodtryk. Nedsat insulinfølsomhed menes endvidere at være forbundet med ændringer i fedtstofskiftet i muskler, som igen påvirkes af kosten. De bagvedliggende mekanismer er dog ukendte, og det er derfor essentielt at forske heri, for at opnå en forståelse for hvordan kosten påvirker fedtstofskiftet samt insulinfølsomheden.

Skeletmuskulaturen er ansvarlig for 70-80 % af det sukkeroptag, der stimuleres af insulin og betragtes derfor som et vigtigt organ i forbindelse med insulinfølsomhed. Skeletmuskulaturen aktiveres ved fysisk aktivitet og dermed har fysisk aktivitet i sig selv en positiv effekt på insulinfølsomhed i muskler såvel som i hele kroppen. Derfor er det vigtigt at undersøge deltagernes aktivitetsniveau.