Voldsom vækst i fedme kræver særlig målrettet indsats – Københavns Universitet

Food of Life > Forskerne kommenterer > Voldsom vækst i fedme

16. november 2015

Voldsom vækst i fedme kræver særlig målrettet indsats

Kommentar

Ifølge en ny opgørelse fra det internationale selskab for fedmeforskning, World Obesity Federation (WOF), så stiger antallet af kraftigt overvægtige i verden fortsat voldsomt. Eksisterende forebyggelsesprogrammer virker, men bør skræddersyes til den enkelte for at blive mere effektive.

Andelen af overvægtige eller svært overvægtige danske kvinder er steget fra 39 procent til 44 procent på få år.

Af lektor Thomas Meinert Larsen, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Således var det i 2010 omkring 11,5 procent af alle voksne som var fede, men allerede i 2014, altså fire år senere er andelen steget til 13 procent. Fortsætter denne udvikling, så vil der i år 2025 være knap én milliard mennesker i verden der betegnes som fede, defineret ved et BMI over 30 kg/m2.

En sådan udvikling vil medføre en tilsvarende stigning i forekomsten af type-2 diabetes, hjertesygdomme, kræft og andre lidelser, som ofte tilskrives fedme. Denne udvikling er stærkt bekymrende, og denne voldsomme vækst kommer til trods for at Verdenssundhedsorganisationen WHO tilbage i 2011 besluttede at gribe ind og opstille mål for at nedbringe vægtforøgelsen i den globale befolkning. WHO kom da frem til, at i 2025 måtte andelen af overvægtige eller diabetikere ikke være højere end niveauet i 2010.

Stigende andel svært overvægtige kvinder i Danmark

Men den målsætning må man nu skyde en hvid pind efter, for siden er det altså gået hastigt i den forkerte retning - også her hjemme i Danmark og særligt for voksne kvinder.

"Vi har behov for at reducere markedsføringen af usunde produkter rettet mod børn, der skal være langt bedre adgang til sunde måltider på arbejdspladser, i skoler og andre institutioner, ligesom vores transportplanlægning i langt højere grad skal fremme fysisk aktivitet...

Thomas Meinert Larsen

Ifølge nye tal fra DTU Fødevareinstituttet, er andelen af svært overvægtige kvinder nemlig steget fra omkring 13 procent i perioden 2005-2008 til omkring 15 procent i perioden 2011-2013.

Andelen af overvægtige eller svært overvægtige danske kvinder er steget fra 39 procent til 44 procent.

Denne graverende udvikling sker, selvom vi faktisk godt ved hvad det er for nogle knapper der skal trykkes på for at vende kurven. Men det kræver en særlig målrettet forebyggende indsats.

Skån børnene for markedsføring af usunde produkter

Vi har behov for at reducere markedsføringen af usunde produkter rettet mod børn, der skal være langt bedre adgang til sunde måltider på arbejdspladser, i skoler og andre institutioner, ligesom vores transportplanlægning i langt højere grad skal fremme fysisk aktivitet, herunder ved sikring af bedre forhold for cyklister og fodgængere. Alt dette kræver en langt mere vidtgående handling fra de folkevalgte politikere, som er ansvarlige for at udstikke de rammer, hvori vi lever og foretager vores daglige valg.

Desværre, så vil vi selv med bedre forebyggelse også være nødt til at se på, hvordan sundhedssystemet bedst og mest effektivt håndterer forebyggelse og behandling af de børn og voksne, som allerede er blevet overvægtige og/eller har udviklet forstadie til type-2 diabetes.

Skræddersyede programmer med kost- og motions- og livsstilsvejledning

Men også her er der hjælp at hente. For nyligt udarbejdede det amerikanske Community Preventive Services Task Force den hidtil grundigste videnskabelige udredning af, hvorvidt det kan betale sig at tilbyde kombineret kost-, motions-, og livsstilsvejledning blandt patienter i særlig risiko for at udvikle type-2 diabetes.

"En stigning i andelen af overvægtige vil medføre en tilsvarende stigning i forekomsten af type-2 diabetes, hjertesygdomme, kræft og andre lidelser, som ofte tilskrives fedme.“

Deres konklusion var klar, nemlig at allerede kendte og velgennemprøvede metoder er kost-effektive, og de anbefaler derfor sundhedssystemer, lokalsamfund og andre udbydere af sundhedsydelser at tilbyde skræddersyede programmer med kost- og motions-, og livsstilsvejledning til patienter i umiddelbar risiko for at udvikle type-2 diabetes.

Men der er fortsat behov for mere viden på området, herunder om hvordan vi kan gøre eksisterende forebyggelsesprogrammer endnu mere effektive.

PREVIEW forsker i, hvordan forebyggelse kan gøres mere effektiv

Et godt eksempel på den type forskning, er det EU-støttede og dansk initierede PREVIEW projekt, som i 6 europæiske lande samt i Australien og New Zealand, netop er i gang med en videnskabelig afprøvning af, hvilken kost-, motion- og livsstilsvejledning der er den mest effektive forebyggelse af type-2 diabetes. Resultaterne af denne undersøgelse forventes offentliggjort i 2018.