Tillid og viden øger salget af økologi – Københavns Universitet

Food of Life > Forskerne kommenterer > Tillid til økologi

14. oktober 2013

Tillid og viden øger salget af økologi

Økologi

Forbrugere, der kender Ø-mærkets begrænsninger, køber mere økologi. Samtidig øges tilliden til producenterne og til statens kontrol af salget. Derfor bør forbrugeren informeres om både, hvad Ø-mærket indeholder, og hvad det ikke indeholder

Det skaber tillid til økologi, at forbrugerne ved hvad Ø-mærket står for - og ikke står for

(Trykt første gang 7. juni 2013 i Økologi & Erhverv - klummen 'Viden og Forskning')

Af adjunkt Sinne Smed og adjunkt Laura Mørch Andersen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Forbrugeren har ingen mulighed for at kontrollere, om et produkt er økologisk, hvordan de økologiske varer er produceret, eller om han bliver sundere af at spise økologi. Derfor danner han sig sine egne forventninger til de økologiske produkter, som eksempelvis at det økologiske produkt er sundere, mere miljøvenligt eller har en højere dyrevelfærd. Ø-mærket er en måde for producenterne at signalere til forbrugeren, at den købte vare indeholder nogle særlige kvalitetsegenskaber.

Ø-mærket signalerer højere kvalitet

Ved at kombinere forskningsprojekterne COP og CONCEPTS har vi kigget på, hvad det betyder for efterspørgslen, hvis forbrugerens forventninger ikke stemmer overens med de økologiske regler, som Ø-mærket garanterer.

Derudover har vi også kigget på, om der har været en ændring i den generelle tillid til Ø-mærket, og om det kan forklare noget af stigningen i det økologiske forbrug.

Korrekt kendskab til regler er vigtigt

I en spørgeskemaundersøgelse fra 2008 har vi adspurgt 1800 forbrugere om deres kendskab til de økologiske produktionsregler. Fire ud af fem forbrugere ved, hvad det økologiske mærke lover, som eksempelvis at økologiske produkter skal være produceret under hensyntagen til dyrevelfærd, eller at de økologiske dyr skal have økologisk foder og så videre.

Det, der adskiller forbrugerne, er, at kun en tredjedel af forbrugere ved, at de økologiske produkter ikke nødvendigvis er mere energibesparende, har mere smag, er mindre transporttunge eller produceret i Danmark. I projektet har vi også observationer af de adspurgte forbrugeres forbrug af fødevarer. Det interessante er, at det er den tredjedel af forbrugerne, der kender reglernes begrænsning, der har det største økologiske forbrug.

Tillid til Ø-mærket

Men det er ikke nok, at forbrugeren har kendskab til de økologiske regler og deres begrænsninger. Det er også vigtigt, at forbrugeren kender og har tillid til Ø-mærket. Vi ved, at næsten alle danske forbrugere kender det danske Ø-mærke. Og faktisk er der også rigtig mange danskere, der har tillid til Ø-mærket. I vores undersøgelse mente under 10 pct. af forbrugerne, at statskontrollen med Ø-mærket ikke var god nok, mens tæt på to-tredjedele mente, at kontrollen var god nok.

Samme fordeling gør sig gældende for forbrugerens tillid til, at de økologiske landmænd følger de økologiske regler. Vi kan se, at netop tillid betyder rigtig meget for, hvor meget økologi der bliver efterspurgt. Tilliden er blandt andet skabt af en generel høj institutionel tillid blandt danskerne, samt at det i Danmark netop er de statslige institutioner, der har kontrollen med Ø-mærket.

Information vigtig for at undgå skuffede forbrugere

Da tillid til Ø-mærket er vigtigt for forbrugerens efterspørgsel af de økologiske produkter, er det vigtigt ikke at skuffe forbrugerens forventninger. Derfor er det vigtigt at informere forbrugeren om både, hvad de økologiske regler indeholder, men også hvad de ikke indeholder. En skuffet forbruger har lettere ved at føle sig snydt og måske derfor holde op med at købe økologi.

Da mange forbrugere tillægger de økologiske produkter sundhedsmæssige egenskaber, som kan være svære at bevise, er det meget vigtigt at sikre, at de økologiske produkter i hvert fald ikke indeholder nogen sundhedsskadelige elementer, der kan svigte forbrugerens tillid.