Anmeldelse af "Mælk og sundhed - hvad er det du drikker" – Københavns Universitet

Food of Life > Forskerne kommenterer > Mælk og sundhed - anme...

25. maj 2010

Anmeldelse af "Mælk og sundhed - hvad er det du drikker"

Kommentar: Onsdag d. 19. maj blev bogen "Mælk og sundhed - hvad er det du drikker" lanceret. Arne Astrup, professor på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, har læst bogen og anmelder den her.

Denne Kommentar er skrevet af:

Arne Astrup,
Professor på Institut for Idræt og Ernæring
ast@life.ku.d

Havde jeg læst bogen da jeg var en ung medicinstuderende uden kendskab til ernæring, så ville jeg nok have købt konspirationsteorien, og været overbevist om at der var en sammensværgelse mellem mejeriindustrien og korrupte forskere. Men når jeg med den viden om ernæring jeg har i dag graver lidt ned over overfladen, så er hele argumentationen uden videnskabelig substans.

Det er ellers al ære værd at lave en systematisk gennemgang af mælkevidenskaben, og udelukke al den som er støttet af mejerierne. Men ikke engang det dogme er forfatterne tro i mod. To artikler af Camilla Hoppe fra Institut for Human Ernæring (bogens reference 15 og 16) citeres til trods for at studierne udgår fra en forskergruppe, der modtager forskningsbevillinger fra Mejerierne.

Forklaringen er åbenlys: De to artikler peger på at indtagelse af mælk hos børn øger indholdet af væksthormonet IGF-1 i blodet. Så kilden til forskningsstøtten betyder altså mindre for forfatterne blot det er resultater der kan passe ind i deres konspirationsteori.
 
Med til en redelig gennemgang af litteraturen hører, at man ikke kun medtager de videnskabelige artikler, der støtter den konklusion, man har besluttet sig for at nå frem til.

Den fremtrædende forsker Peter C Elwood fra Cardiff University i England modtager ikke støtte fra Mejeriindustrien, og han har gennemført store systematiske analyser af sammenhængen mellem mælkeindtag og dødelighed af hjertekarsygdomme og diabetes. Han finder, at personer med højt mælkeindtag lever længere end personer med lavt mælkeindtagelse, og det skyldes at de har en lavere dødelighed af type 2 diabetes og hjertekarsygdomme d.v.s. blodpropper i hjerne og hjerte, samt af hjerneblødninger. Elwood's forskning ignoreres totalt af forfatterne, og den gennemhuller jo også deres teorier om, at mælk skulle øge risikoen for disse sygdomme.

Resten af bogen fungerer på samme måde: Gamle forladte hypoteser om skadelige virkninger af mælk støves af, men man ignorerer totalt at videnskabelige selskaber og myndigheder, uden støtte fra mejeriindustrien, for længst har gennemgået hele den videnskabelige litteratur, og begravet teorierne.

Personligt er jeg ikke bekymret for mejeriindustrien, men for forbrugerne. De skal på ny have en omgang "kernesund familie" kastet i hovedet, hvor resultatet kan blive flere fejlernærede børn, som skal vokse på kunstige industrielle produkter som sojadrik, i stedet for økologiske mejeriprodukter, som har en naturlig plads i vores madkultur. 

Arne Astrup er professor, dr.med. og leder af Institut for Human Ernæring, LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Instituttet udfører blandt andet forskning i sundhedsvirkninger af mejeriprodukter, og denne forskning er for ca 90% vedkommende finansieret af Statens Forskningsråd, EU-kommissionen, og mejeriuafhængige fonde som Nordea Fonden. Arne Astrup har sæde i bestyrelsen i Global Dairy Platform, Chicago, USA – en paraplyorganisation, som styrker og koordinerer forskningen i mejeriprodukter.