Kan oksekød skåne klimaet? – Københavns Universitet

Food of Life > Forskerne kommenterer > Kan oksekød skåne klimaet

29. juni 2015

Kan oksekød skåne klimaet?

Kommentar

Ny rapport, der søger at afdække klimabelastningen ved produktion af oksekød, rejser to væsentlige etiske problemstillinger: Findes der en ideel produktionsform – og kan man i det hele taget tale om, at det skåner miljøet at spise oksekød, blot fordi kødet kommer fra malkekvæg fremfor kødkvæg?

“Græssende kødkvæg er bedst for biodiversiteten, men kød fra malkekvæg (hvor de færreste dyr nogensinde kommer på græs) har en lavere klimabelastning. Det er et godt eksempel på, hvor svært det kan være at være etisk forbruger. Man vil så gerne gøre det gode - men valget synes at stå mellem pest og kolera”, skriver Mickey Gjerris.

Af Mickey Gjerris, lektor i bioetik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og medlem af Det Etiske Råd.

En gruppe forskere ved institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har med støtte fra Landbrug & Fødevarer og Kvægafgiftsfonden (hvis opgave det er, at arbejde for oksekødsektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne) søgt at afdække klimabelastningen ved en række forskellige typer oksekødsproduktion i en såkaldt livscyklusanalyse.

Analysen viser, at ud fra de parametre som forskerne har valgt at vurdere klimabelastningen med, er der store forskelle på de forskellige produktionstyper. Det er værd at bemærke, at der kan være uenighed om, hvorvidt alle relevante parametre er taget med – og hvordan de skal vægtes. Det kunne fx være spørgsmålet om, hvordan man bør medregne klimabelastningen fra importen af GM-soyabønner fra Sydamerika.

To væsentlige etiske problemstillinger

Jeg vil dog tillade mig at fokusere et andet sted end på de faglige spørgsmål, som forskning af denne art altid rejser. Rapporten rejser nemlig også to væsentlige etiske problemstillinger, som det er værd at opholde sig ved. For det første viser tallene, at det kan være svært at finde en ideel produktionsform. Græssende kødkvæg er bedst for biodiversiteten, men kød fra malkekvæg (hvor de færreste dyr nogensinde kommer på græs) har en lavere klimabelastning. 

Det er et godt eksempel på, hvor svært det kan være at være etisk forbruger. Man vil så gerne gøre det gode - men valget synes at stå mellem pest og kolera. Jeg kan vælge at skade klimaet mindre, men giver køb på artsmangfoldigheden – eller omvendt.

Dette dilemma peger hen mod den anden etiske problemstilling, som forskningsresultaterne tydeliggører: Giver det egentlig mening at præsentere denne forskning under overskriften: Ny forskning: Spis bøf fra malkekvæg og skån klimaet, som det bliver gjort på Foodculture.dk?

Selv den "bedste" type oksekød er - sammenlignet med planteprotein i form af fx. kikærter, tofu, seitan eller quorn - langt værre. Er det ikke ganske enkelt som at anbefale folk at slå deres børn med flad hånd i stedet for med en knyttet næve? Det første er indlysende bedst for børnene, hvis det er de eneste to muligheder. Men man kunne jo også lade være med at slå – og dermed undgå at skade dem.

"Selv den "bedste" type oksekød er - sammenlignet med planteprotein i form af fx. kikærter, tofu, seitan eller quorn - langt værre. Er det (at anbefale kød fra malkekvæg fremfor kødkvæg) ikke ganske enkelt som at anbefale folk at slå deres børn med flad hånd i stedet for med en knyttet næve?

Mickey Gjerris

Det er som om, at den uudtalte forudsætning er, at oksekød skal der til - uanset hvad. Men i en situation hvor vi ved, at en af de væsentligste årsager til de klimaforandringer, som allerede nu skaber hungersnød, flygtningestrømme og sværere vilkår for fødevareproduktionen og som med Verdensbankens ord fører til forøgede risici og ustabilitet for verdenssamfunde; er det så virkelig en rimelig forudsætning?

Nu giver det næppe mening at kræve af Kvægafgiftsfonden, der er sat i verden for at øge salget af dansk oksekød, at den direkte skal gå ud og anbefale folk at spise mindre oksekød. Men det er udefra set måske nok at stramme skruen at tale om, at man "skåner" klimaet ved at spise oksekød fra malkekvæg. Står forskernes resultater til troende, kan man i stedet tale om, at nogle typer af oksekødsprodukton er mindre klima-fjendske end andre.

Forskningen er betalt af interesser, der har en soleklar kortsigtet interesse i at sælge mere oksekød. Det er der intet fordækt ved, og det forhindrer ikke forskning at være god og lødig. Det må fagfæller, som er eksperter på feltet vurdere, og mit gæt er, at der ikke er meget at komme efter.

Så denne kritik går ikke på forskningen som sådan – men på det spørgsmål, som man vælger at stille.

Kampagner og forskning i alternativer til kød

Sagen er et skoleeksempel på, hvordan forskellige strategier vurderes vidt forskelligt af mennesker med forskellige interesser. Har man, som forskningssponsorerne i dette tilfælde har, en interesse i at fastholde et marked for oksekød, så er der en tendens til, at man forudsætter, at kødforbruget ikke kan ændres. Opgaven bliver at dække efterspørgslen samtidig med, at man søger at mindske produktionens skadevirkninger. Og set i det lys giver det hele god mening

Kommer man med en interesse i fx dyrs ret til et liv uden at blive gjort til menneskeføde og en effektiv klimaindsats, synes det mere realistisk at ville ændre på forbrugsmønstre gennem kampagner, udvikling af planteproteinbaserede alternativer mm. Ud fra sådan et perspektiv kan brugen af forskningsresultaterne i dette tilfælde nærmet virke som en legitimering af, at man med god samvittighed kan skade klimaet unødigt ved at vælge et produkt, der skader lidt mindre i stedet for at bruge forskningsmidlerne på reelle løsninger.

Om den ene eller anden strategi på sigt vil vise sig at være den mest effektive i forhold til at ligge en dæmper på de klimaforandringer, som under alle omstændigheder vil ramme os hårdere og hårdere de kommende år, kan man ikke sige. Men man kan måske nok tillade sig at sige, at det er at tage munden lige lovlig fuld af bøf at hævde, at man skåner klimaet ved at spise oksekød – uanset produktionsformen.