En tidligere formands gravskrift over Motions- og Ernæringsrådet – Københavns Universitet

Food of Life > Forskerne kommenterer > Gravskrift over Motion...

18. juni 2009

En tidligere formands gravskrift over Motions- og Ernæringsrådet

Kommentar

Gravskrift over Motions- og Ernæringsrådet fra tidligere formand professor Arne Astrup.

I 1992 tog Lægeforeningen og Mejeriforeningen initiativ til at etablere et uafhængigt ernæringsråd, og 1.april samme år blev jeg udnævnt til rådets første formand.

Efter at have samlet de vigtigste ernæringseksperter i Danmark kunne det første Ernæringsråd sammensættes og præsenteres 1. september 1992.

I 1998 blev det gjort statsligt, og jeg var formand indtil 2003, hvor jeg valgte at prioritere internationale opgaver. For mig er det naturligvis trist at erfare, at Motions- og Ernæringsrådet nu nedlægges (rådet blev nedlagt 1. august 2008, red.).

Politikere samt embedsmænd i ministerier har tilsyneladende ikke forstået, at det er vigtigt for ethvert land at have et uafhængigt råd, som kan rådgive om motions- og ernæringsforhold, og i de lande, vi ellers sammenligner os med, går udviklingen da også den vej.

Havde vi ikke haft et uafhængigt råd, var Danmark aldrig blevet foregangsland på ernæringsfronten.

Lad mig blot tage eksemplet med industrielle transfedtsyrer op. Ernæringsrådet tod denne sag op i 1993, og arbejdede, stik imod fødevareindustri, myndigheder og andre nordiske eksperter, på at få elimineret disse skadelige transfedtsyrer fra kosten.

Og gennem et ihærdigt arbejde fra en lille abejdsgruppe ledet af professorene Steen Stender og Jørn Dyerberg, lykkedes det at dokumentere de sundshedsskadelige virkninger så overbevisende, at daværende Fødevareminister Ritt Bjerregaard, og senere Mariann Fischer Boel, fik vedtaget en lov, der forbød industrielle transfedtsyrer i danske fødevarer.

Den danske lovgivning omtales i udlandet som pionerarbejde, og flere lande har nu fulgt efter, og det er tænkeligt, at EU følger efter med det samme forbud. Denne udvikling ville ikke have været mulig uden et uafhængigt Ernæringsråd.