Om OPUS – Københavns Universitet

OPUS > Om OPUS

Om OPUS

OPUS, Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad, skal sikre det videnskabelige grundlag for at kommende generationer af danskere igennem en sundere livsstil og en regionalt baseret kost og madkultur vil udnytte deres potentiale til bedre trivsel, positiv mental og fysisk udvikling, optimal sundhed og sygdomsforebyggelse.

Forskningscenter OPUS vil desuden tilstræbe at denne viden udbredes til befolkningen og skaber grundlag for ændret adfærd blandt andet gennem skoler og institutioner.

Opdelt i flere delprojekter

OPUS er opdelt i såkaldte Work Packages (delprojekter), der hver især har et fokusområde, der kan være med til at opfylde det overordnede mål for projektet.

OPUS Center 

OPUS har hjemsted på SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor professor Arne Astrup er centerdirektør for projektet.

Nordea-fonden

Nordea-fonden har støttet OPUS med 100 millioner kroner.